Sakrament Chrztu św.

Sakrament Chrztu św.

Sakrament Chrztu to wyjątkowe wydarzenie w życiu rodziców dziecka. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby dobrze się do tego sakramentu przygotować. Jednym z elementów przygotowania jest załatwienie formalności w kancelarii parafialnej. 

Możliwe terminy Chrztu:

Termin chrztu, z odpowiednim wyprzedzeniem, należy uzgodnić z proboszczem ;-)

Wymagane dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka z USC (kserokopia do parafialnego archiwum)
  2. Dokładne dane rodziców chrzestnych (data urodzenia, adres zamieszkania)
  3. Kandydaci na rodziców chrzestnych nie mieszkający na terenie naszej parafii winni przedłożyć zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi. 
  4. Chrzestnymi mogą być katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i ukończyli 16 lat oraz prowadzą życie zgodne z wiarą. Osoby żyjące w związku małżeńskim muszą posiadać ślub kościelny. Młodzież szkolna przedstawia świadectwo uczęszczania na zajęcia religii lub dyplom ukończenia religii (świadectwo maturalne z oceną z religii).

Rodzicem chrzestnym mogą zostać osoby, które spełniają następujące wymagania:

  1. Skończyły 16 lat.
  2. Są praktykującymi katolikami (posiadają zaświadczenie od swojego proboszcza). (W wyjątkowych sytuacjach rodzicem chrzestnym może być osoba wyznania prawosławnego).
  3. Przyjęły Sakrament Bierzmowania.
  4. Żyją w sakramentalnym związku małżeńskim lub są osobami samotnymi (nie mogą być nimi małżonkowie tylko po ślubie cywilnym, osoby żyjące w wolnych związkach oraz osoby rozwiedzione, które zawarły nowy związek).
  5. Nie zaciągnęły kar kościelnych.
  6. Młodzież szkolna, która, poza innymi wymogami, uczestniczy w zajęciach z religii

Msze Święte

Niedziela: 9.00, 11.00, 13.00   

Dni powszednie:

od poniedziałku do piątku o 18.00;

w soboty o 8.00

© Parafia pw. św. Jana Pawła II w Mądrzechowie 2021 -2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda